Skip to main content

Impossible n’est pas français.

Γλώσσα
 • Γαλλικά

Τμήματα

Διπλώματα

 • Dalf
 • Delf
 • TCF
 • Sorbonne
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)

Tα κέντρα φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών CFL η εκμάθηση της Γαλλικής Γλώσσας παρέχεται σε ολιγομελή τμήματα, που ορίζονται με κριτήριο ηλικίας και επίπεδου γνώσεων.

Στην Ελλάδα ο βασικός φορέας διοργάνωσης των εξετάσεων γαλλικών είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο. Πρόκειται για την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα. Έτσι , σε συνεργασία με το CIEP ( Διεθνές Κέντρο Παιδαγωγικών Σπουδών) και το πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Παρίσι) αναλαμβάνει τη διοργάνωση των εξετάσεων των πτυχίων DELF, DALF και SORBONNE στη χώρα μας.

Τμήματα Γαλλικών για παιδιά

Coupe : Προτεινόμενη ηλικία: Γ’ - Δ’ δημοτικού
Cours pour les petits Μαθήματα για τους μικρούς μας φίλους, με σκοπό να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τα γαλλικά μέσα από το παιχνίδι, τις βιωματικές δραστηριότητες και την προφορική επικοινωνία
1 ώρα/εβδομάδα - προαιρετική τάξη
Cours Préparatoire Προτεινόμενη ηλικία: Ε’ - ΣΤ’ δημοτικού
Οι μαθητές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, μαθαίνουν να χαιρετούν, να περιγράφουν, να αφηγούνται την καθημερινότητά τους, να επικοινωνούν και να εξυπηρετούνται. Μπαίνουμε στον κόσμο της γαλλικής γραμματικής κάνοντας διαδραστικές και γραπτές ασκήσεις, μέσα απο βιβλίο ευχάριστο και ευανάγνωστο.
1,5ώρες την εβδομάδα

Προετοιμασία για Delf

Delf A1 - Cours 1
Οι μαθητές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και αρχίζουν να εκφράζονται προφορικά και γραπτά για θέματα που τους αφορούν όπως ο αθλητισμός, η μουσική, η τεχνολογία και οι διακοπές.
Εξετάσεις Delf A1: προαιρετικές κατά την περίοδο Μαΐου
2 ώρες/εβδομάδα
Delf A2 - Cours 2
Οι μαθητές έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους στη σύνταξη εκθέσεων, στην κατανόηση γραπτών και ακουστικών κειμένων. Ο προφορικός λόγος συνεχίζει να εξελίσσεται σε επίπεδο διαλόγων με ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων.
Εξετάσεις Delf A2: προαιρετικές κατά την περίοδο Μαΐου
2 ώρες/εβδομάδα
B1 - Cours 3
Οι μαθητές προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις γλωσσομάθειας επιπέδου Β1, αποκτώντας πτυχίο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας ή από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης.
3 ώρες/εβδομάδα
B2 - Cours 4
Οι μαθητές καλούνται να εκφράσουν την άποψή τους, να θέτουν τα επιχειρήματά τους, να ενημερώνονται για την Γαλλική επικαιρότητα, να κατανοούν σύνθετα κείμενα του γαλλικού Τύπου, έτσι ώστε να μπορούν με επιτυχία να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.
3 ώρες/εβδομάδα

Προετοιμασία για Sorbonne

Sorbonne C1 - Cours 5
Σε αυτό το επίπεδο, οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν δύο μυθιστορήματα της γαλλικής λογοτεχνίας, καθώς και να σχολιάσουν προφορικά ένα θέμα επικαιρότητας.
4 ώρες/εβδομάδα
Sorbonne C2 - Cours 6
Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε μία ειδικότητα και αποδεικνύει ότι ο κάτοχος του δύναται να παρακολουθήσει ανώτατες σπουδές. Παρέχει το δικαίωμα απ’ευθείας εγγραφής στα Γαλλικά Πανεπιστήμια και δικαίωμα εγγραφής στο Sorbonne III.
4 ώρες/εβδομάδα

Μιλήστε γαλλικά σαν Γάλλος!

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματά μας. Επισκεφθείτε μας για μια δωρεάν αξιολόγηση του επιπέδου σας.

CIEP - Διεθνές Κέντρο Παιδαγωγικών Σπουδών Γαλλίας:

Tο DELF και το DALF είναι διπλώματα που δημιουργήθηκαν το 1985 από το Γαλλικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και πήραν τη σημερινή μορφή τους το 2005. Επομένως, πρόκειται για πτυχία που χορηγούνται από το υπουργείο παιδείας της Γαλλίας, άρα και έχουν πολύ σημαντική ισχύ παγκοσμίως, ίσως τη σημαντικότερη σε σχέση με άλλα που διοργανώνονται από άλλους φορείς. Για το λόγο αυτό ονομάζονται διπλώματα και όχι πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.
 • DELF Α1- DELF Prim
  Πιστοποιεί τις στοιχειώδεις γνώσεις της γαλλικής γλώσσας οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις DELF A1 Prim : Το DELF Δημοτικού απευθύνεται στους μαθητές του Δημοτικού σχολείου Αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.
 • DELF Α2
  Πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων, με μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.
 • DELF B1
  Πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας : ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.
 • DELF B2
  Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.
 • DALF C1
  Πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας. Απαλλάσσει τους μη Γαλλόφωνους φοιτητές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από οποιανδήποτε συμπληρωματική εξέταση όσον αφορά τις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.
 • DALF C2
  Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης και επάρκειας της γαλλικής γλώσσας. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

TEF | Τεστ γνώσης Γαλλικών:

Το TEF (Test d’ Evaluation de Francais – Εξέταση για την αξιολόγηση της Γαλλικής γλώσσας) έχει καταρτιστεί από το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας του Παρισιού (CCI PARIS ILE DE FRANCE http://www.cci-paris-idf.fr/). Η συγκεκριμένη εξέταση αναγνωρίζεται διεθνώς και λειτουργεί ως μέσο αξιολόγησης για τη γνώση της Γαλλικής γλώσσας.
Με το TEF μπορεί κάθε υποψήφιος να “απεικονίσει” το επίπεδο του στα γαλλικά σε μια κλίμακα 6 επιπέδων η οποία ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλάισιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CECRL) και από τα επίπεδα καναδικών γλωσσικών δεξιοτήτων (NCLC).

Αν είστε άνω των 16 ετών, και χρειάζεστε μια Αξιολόγηση Δεξιοτήτων της Γαλλικής Γλώσσας, για σκόπούς όπως οι σπουδές στη Γαλλία, μετανάστευση στη Γαλλία ή άλλη Γαλλόφωνη Χώρα όπως ο Καναδάς, για επαγγελματικούς λόγους, στο CFL έχουμε τμήματα εκμάθησης Γαλλικών για την προετοιμασία για το TEF

Τμήματα Γαλλικών για όλους!

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματά μας. Επισκεφθείτε μας για μια δωρεάν αξιολόγηση του επιπέδου σας.

Κατακτήστε το μέλλον, εφοδιαστείτε με τη γνώση μιας ξένης γλώσσας!