Skip to main content

Πτυχία Γαλλικών

 • DALF

  DALF C1
  Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Επαρκούς Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Competency in English Competency) είναι τυποποιημένη γλωσσική δοκιμασία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας που επίσημα αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η εξέταση αξιολογεί τη γλωσσική ικανότητα στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική.

  DALF C2
  Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης και επάρκειας της γαλλικής γλώσσας. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

 • DELF

  DELF A1
  Πιστοποιεί τις στοιχειώδεις γνώσεις της γαλλικής γλώσσας οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις DELF A1 Prim: Το DELF Δημοτικού απευθύνεται στους μαθητές του Δημοτικού σχολείου Αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

  DELF A2
  Πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων, με μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.


  DELF B1
  Πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας : ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

  DELF B2
  Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

 • TCF

  TCF : Τεστ γνώσης Γαλλικών
  To TCF αποτελεί τη δοκιμασία γλωσσικών δεξιοτήτων στη γαλλική, του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται για δοκιμασία τυποποιημένη και βαθμονομημένη, η οποία κατατάσσει τους υποψηφίους σε ένα από τα έξι επίπεδα της κλίμακας που ορίζεται από το Συμβούλιο Ευρώπης (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς) και την ομάδα ALTE (Association of language testers in Europe). Η βαθμολογία που επιτυγχάνεται στο TCF προσδιορίζει με αξιοπιστία το επίπεδο γνώσεων. Καταρτισμένη από το CIEP (Διεθνές Κέντρο Παιδαγωγικών Σπουδών), δημόσιο ίδρυμα του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, η δοκιμασία αυτή προσφέρει την εγγύηση μιας αυστηρής μεθοδολογίας, εγκεκριμένης από Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους κορυφαίους Γάλλους και Ευρωπαίους ειδικούς.

 • SORBONNE

  Πανεπιστήμιο της Σορβόννης:

  SORBONNE B2
  Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει κάνει κατάλληλη προετοιμασία προτού παρακαθίσει στις εξετάσεις.

  SORBONNE C1
  Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει γνώσεις Γαλλικής γλώσσας και Γαλλικού πολιτισμού ανάλογες και αντίστοιχες αυτών του Γαλλικού απολυτηρίου.


  SORBONNE C2
  Με τομείς επιλογής (Λογοτεχνία, Λογοτεχνία-Ιστορία, Λογοτεχνία-Μετάφραση, Λογοτεχνία–Ευρωπαïκή Ένωση) Παρέχει τη δυνάτοτητα εισαγωγής σε μία ειδικότητα και αποδεικνύει ότι ο κάτοχος του, δύναται να παρακο-λουθήσει ανώτερες σπουδές. Παρέχει το δικαίωμα απ’ευθείας εγγραφής στα Γαλλικά Πανεπιστήμια και δικαίωμα εγγραφής στο Sorbonne C3.

  SORBONNE C3
  Είναι ανώτερο από κάθε άλλο και αντιστοιχεί στο πρώτο πανεπιστημιακό έτος της γαλλικής φιλολογίας.
  Προϋποθέτει κατοχή απολυτηρίου ή Γαλλικού baccalauréat ή κάποιου ισότιμου τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 • ΚΠΓ

  Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

  Είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας γλώσσας – δηλαδή της ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να χρησιμοποιεί μια ξένη γλώσσα σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις, εντός ή εκτός του χώρου εργασίας ή των σπουδών του. Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος έλληνες, ομογενείς, πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και αλλοδαποί που ζουν, εκπαιδεύονται και εργάζονται στην Ελλάδα ή εκτός αυτής: στην ουσία, οι πάντες. Ωστόσο, για την επιτυχία στις εξετάσεις, χρειάζεται να έχουν βασική γνώση της ελληνικής, αφού ελέγχεται και η ικανότητα διαμεσολάβησης (από την ελληνική στην ξένη γλώσσα). Για τη χορήγηση του ΚΠΓ, δηλαδή του εγγράφου ‐ τεκμηρίου που πιστοποιεί την ικανότητα χρήσης της ξένης γλώσσας, το Υπουργείο Παιδείας διενεργεί εξετάσεις δύο φορές το χρόνο: κάθε Μάιο και κάθε Νοέμβριο, από το 2003 έως σήμερα.
  Στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα:

  • Επίπεδο Α1 "Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας"
  • Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας"
  • Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας"
  • Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας"
  • Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας"

Μιλήστε γαλλικά σαν Γάλλος!

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματά μας. Επισκεφθείτε μας για μια δωρεάν αξιολόγηση του επιπέδου σας.

Κατακτήστε το μέλλον, εφοδιαστείτε με τη γνώση μιας ξένης γλώσσας!